PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Powervrouwen, Ketelmeerstraat 138, 8226 JX Lelystad, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67003214.
JOUW PRIVACY IS BELANGRIJK VOOR ONS
We hebben deze privacyverklaring geschreven om je te helpen begrijpen welke gegevens wij verzamelen, hoe we de gegevens gebruiken en wat jouw rechten hierin zijn. Jouw privacy is belangrijk voor ons en we hebben daarom ons best gedaan om zo transparant en duidelijk mogelijk te zijn over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens.
Deze privacyverklaring of delen hiervan, zijn van toepassing op jou als je een Powervrouwen lidmaatschap hebt, een Powervrouwen lidmaatschap wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze sociale media-uitingen. Om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en onze diensten continu te kunnen blijven verbeteren, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig.
Vanzelfsprekend gaat Powervrouwen uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.
Graag attenderen wij jou er op dat Powervrouwen continu op zoek is naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. De fitnessbranche en technologie ontwikkelt zich bovendien in een stel tempo. Wij behouden daarom te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.
WELKE GEGEVENS VERZAMELT POWERVROUWEN VAN MIJ?
Powervrouwen en de betreffende club, verwerkt jouw persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.
Ik ben een lid van Powervrouwen
Bij het aangaan van een Powervrouwen lidmaatschap verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum.  Ook als je al een Powervrouwen lidmaatschap hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij het aangaan van een lidmaatschap bij Powervrouwen worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidmaatschap pasnummer, foto, bezoekregistratie aan club, laatste bezoek aan club, type lidmaatschap, lichaamsprofiel, informatie die je eventueel aan ons personeel hebt opgegeven, eventuele gegevens die je hebt ingevuld in het aanmeldingsformulier en gegevens over je trainingsdoelen, figuur en gezondheid: lengte, (wisselende) gegevens over gewicht, BMI, omvang in centimeters, vetpercentage, spiermassa en gegevens over voeding wanneer je het gehele Powervrouwen programma volgt.
Ik ben een website bezoeker
Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.
Ik volg jullie op de sociale media of heb gereageerd op een sociale media bericht.
Het kan voorkomen dat Powervrouwen voor campagnes gebruikt maakt van leadformulieren van sociale mediakanalen, zoals Facebook. Wanneer jij een dergelijk formulier zelf invult, zullen wij deze gegevens verwerken. Ook in het geval van winacties op de sociale media kunnen wij de contactgegevens die jij achterlaat verwerken om bijvoorbeeld een winnaar te kiezen of te voldoen aan de voorwaarden die we hebben gesteld voor deelname aan de wedstrijd.
MET WELK DOEL VERWERKT POWERVROUWEN MIJN GEGEVENS?
1. DIENSTVERLENING
Het belangrijkste doel van Powervrouwen is jou helpen met het behalen van jouw fitnessdoelen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, verzamelen wij jouw gegevens om onze dienstverlening op jou aan te kunnen passen voor het beste resultaat. Zo maakt Powervrouwen een lidmaatschap pas voor jou aan waarmee wij de frequentie van jouw bezoeken kunnen meten en het aantal keer dat je bent geweest kunnen bijhouden om jou te kunnen blijven motiveren. Bij een honderdtal workouts krijg je van Powervrouwen bijvoorbeeld een cadeau.
Daarnaast verwerken wij de gegevens van de lichaamsanalyse, meet & weeg momenten en gegevens over jouw gezondheid ten behoeve van een optimale dienstverlening en zodat wij jou kunnen helpen bij het realiseren van jouw gezondheidsdoelen. Om deze reden verzamelen wij ook jouw contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen over jouw voortgang.
2. INFORMEREN
Om jou op de hoogte te houden van belangrijke informatie met betrekking tot Powervrouwen en de club waar jij sport verzamelen wij jouw contactgegevens. Via e-mail, post of telefonisch houden wij jou, indien nodig, op de hoogte over jouw lidmaatschap. Voor deze informatie kan je je niet afmelden. Tijdens het afsluiten van jouw lidmaatschap word je gevraagd of je onze nieuwsbrief wil ontvangen. Deze nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd met nieuws over Powervrouwen, bijvoorbeeld een wijziging in openingstijden en diverse lifestyle artikelen. Voor deze nieuwsbrief kan je je te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de link die je in iedere mail vindt.
3. MARKETING- EN VERKOOPACTIVITEITEN
Bij jouw aanmelding wordt er gevraagd of jij onze nieuwsbrief wil ontvangen zodat wij jou op de hoogte kunnen brengen van nieuws over Powervrouwen en artikelen die betrekking hebben op vrouwen, gezondheid en sport. Indien je aangeeft geen e-mails van ons te willen ontvangen zullen wij deze ook niet versturen. Je kunt je te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief door gebruik te maken van de link die je onderin iedere nieuwsbrief vindt of door een e-mail te sturen aan mail@powervrouwen.info. Powervrouwen maakt tevens veel gebruik van sociale media kanalen om leden te informeren en de community te versterken. Een voorbeeld hiervan is dat wij leden kunnen feliciteren met hun verjaardag of een foto van jou plaatsen op Facebook wanneer jij een bepaald aantal workouts hebt gehaald. In dit geval zullen wij te allen tijde voorafgaand aan het plaatsen van een dergelijk bericht vragen om (mondelinge) toestemming. Powervrouwen kan tijdens de openingstijden gebruik maken van de club om foto- en/of beeldmateriaal te maken voor promotionele doeleinden. Met het toetreden van de studio ben jij je ervan bewust dat het kan voorkomen dat je tijdens het maken van deze sfeerbeelden zichtbaar bent op de achtergrond van dit foto- of beeldmateriaal.
4. ANALYSES, (MARKT)ONDERZOEK & RAPPORTAGE
Powervrouwen wil de klantbeleving continu verbeteren. Hiervoor doen wij regelmatig analyses en (markt)onderzoek. Jouw persoonsgegevens kunnen hiervoor gebruikt worden. Een voorbeeld hiervan is dat wij meten wat de gemiddelde leeftijd van onze leden is om onze marketinguitingen hierop aan te passen of dat wij kijken hoe lang de gemiddelde reisafstand van de leden tot de club is om te meten of onze clubs op de juiste locatie gevestigd zijn en het bepalen van nieuwe Powervrouwen locaties te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Uiteraard is het altijd aan jou om te beslissen om je hieraan meewerkt.
Het analyseren van onze statistieken, maken van managementrapportages en het evalueren van de uitkomsten hiervan is van belang voor de ontwikkeling van Powervrouwen. Op basis van de uitkomsten hiervan, kunnen wij onze dienstverlening, producten, campagnes of online tools aanpassen. Een voorbeeld hiervan is het analyseren van het aantal leden dat heeft meegedaan aan een interne campagne om te bepalen of deze succesvol is geweest en dus wenselijk is dat deze herhaald wordt voor de klanttevredenheid.
5. CONTACT MET LID
Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via sociale media, chat of op een andere manier, dan kunnen jouw gegevens of de inhoud van het gesprek worden geregistreerd. Op deze manier kunnen wij jou beter en sneller van dienst zijn bij vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen etc. Bijvoorbeeld: Powervrouwen belt leden die een bepaalde periode niet zijn geweest om te informeren hoe het met je gaat en je te helpen bij het blijven realiseren van je fitnessdoelen. Wanneer jij in zo’n gesprek hebt aangegeven dat je in verband met een blessure even niet kan komen, is het handig wanneer dit geregistreerd wordt zodat er niet onnodig contact met je wordt opgenomen.
HOE GAAT POWERVROUWEN OM MET DE GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN?
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bij minderjarigen kan er bovendien bij wijzigingen van de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken vaker toestemming gevraagd worden.
WETTELIJKE VERPLICHTING
Powervrouwen kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.
MAAKT POWERVROUWEN GEBRUIK VAN COOKIES?
Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics en Facebook. Wij gebruiken deze dienst om o.a. bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken zodat wij onze website kunnen blijven verbeteren en voor marketingdoeleinden.
HOE GAAT POWERVROUWEN OM MET DE BEVEILIGING VAN MIJN GEGEVENS?
Powervrouwen zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Powervrouwen zijn in te zien. Ons ledenadministratie systeem maakt daarnaast gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw gegevens niet in de verkeerde handen vallen. Ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.
HOE LANG BEWAART POWERVROUWEN MIJN GEGEVENS?
Jouw gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. Hoelang jouw gegevens bewaard worden, verschilt per soort persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan zijn de persoonsgegevens die we verwerken bij het aangaan van een lidmaatschap bij Powervrouwen. In dat geval worden jouw gegevens in ieder geval bewaard zolang je lid bent van Powervrouwen. Na het verlopen van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.
MAAKT POWERVROUWEN BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?
Powervrouwen maakt gebruik van diensten van andere partijen. Wij vinden jouw privacy belangrijk en zullen jouw gegevens niet delen met partijen jouw privacy niet net zo hoog in het vaandel hebben staan als wij en waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben getekend met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens.
Zo maken wij gebruik van derde partijen voor;
– het verzenden van nieuwsbrieven
– het verzorgen van de internetomgeving
– (online) marketing en marktonderzoek
– het verzorgen van financiële administratie
Powervrouwen kan tevens op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen. Verder kunnen wij jouw persoonsgegevens met derden delen wanneer jij hier zelf een verzoek voor indient en hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Powervrouwen verstrekt overigens geen gegevens aan derde partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
WAT ZIJN MIJN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS?
Je hebt recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou hebben ontvangen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of een van onze verwerkers. Je hebt daarnaast ook het recht om de door jou verstrekte gegevens over te laten dragen aan jouzelf of in opdracht van jou aan een andere partij. Wil jij dat de gegevens die Powervrouwen heeft niet langer in ons bezit zijn, dan zullen wij jouw verzoek inwilligen en worden jouw gegevens uit onze database verwijderd. Dit doen wij wanneer jouw gegevens niet meer nodig zijn voor de realisatie van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt, omdat jouw gegevens onrechtmatig verkregen zijn, je succesvol bezwaar hebt gemaakt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
OPMERKINGEN, VRAGEN OF VERZOEKEN MBT MIJN PERSOONSGEGEVENS
Heb je vragen over de verwerking van jouw gegevens, deze privacyverklaring, ons beleid, of wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kan je jouw verzoek per e-mail sturen naar mail@powervrouwen.info.
Of je kunt per post een verzoek sturen naar:
Powervrouwen Lelystad
T.a.v. Klantenservice
Ketelmeerstraat 138
8226 JX Lelystad
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 11-12-2019